نوشته شده توسط : manger
واژگان کلیدی : کلمات کلیدی: اعسار، معسر، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، نحوه اجرای محکومیت های مالی، اموال منقول و غیرمنقول،، مستثنیات دین، ادعای اعسار، فرار از دین، محکوم علیه، اشخاص ثالث،قانون جدید، دعوای اصلی.   مقدمه اعسار به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دادخواست‌های بدهکاران از ابتدای قانون گذاری در کشور به‌وجود آمده است و اولین تعریف از معسر در قانون اعسار مصوب ۲۰آذر ماه سال ۱۳۱۳ مجلس شورای […]

:: بازدید از این مطلب : 0
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 31 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : manger
فهرست مطالب عنوان ……………………………………………………………………………………………………….   صفحه چکیده ……………………………………………………………………………………………………….. 1………. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… 2 الف: بیان مسأله …………………………………………………………………………………………….. 2………. ب: سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………….. 4 ج: پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 4 د: فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………… 6 ه: اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………… 6 و: روش تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 6 ز: ساماندهی تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 6   فصل اول: کلیات (معانی، مفاهیم، اصطلاحات) 1-1- […]

:: بازدید از این مطلب : 0
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 31 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : manger
عنوان                                                      صفحه چکیده                                                                                  1 مقدمه                                                                                  2 1 – بیان مسئله تحقیق                                                          3 2 – اهمّیت و ضرورت انجام تحقیق                                            5 3 – اهداف تحقیق                                                           5 4 – پرسش های تحقیق                                                             5 5 – فرضیه های تحقیق                                                            6 6 – سوابق و پیشینه تحقیق                                                    6 […]

:: بازدید از این مطلب : 0
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 31 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : manger
چکیده                                                                                  1 مقدمه                                                                                  2 1 – بیان مسئله تحقیق                                                          3 2 – اهمّیت و ضرورت انجام تحقیق                                            6 3 – اهداف تحقیق                                                           6 4 – پرسش های تحقیق                                                             7 5 – فرضیه های تحقیق                                                            7 6 – سوابق و پیشینه تحقیق                                                    8 7 – روش […]

:: بازدید از این مطلب : 0
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 31 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : manger
نمودار درختي 2 «بیع فضولی»                                                              48 نمودار درختي 3 «اولیاء عقد»                                                             60 نمودار درختي 4 «خیارات»                                                            77 نموگدار درختي 5 «قبض»                                                               80 نمودار درختي 6 «اقاله»                                                                     82 نمودار درختي 7 «ضمان»                                                               89 نمودار درختي 8 «صلح»                                                                93     فهرست مطالب عنوان                                               […]

:: بازدید از این مطلب : 0
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 31 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : manger
غالب تحقیقات و مطالعاتی که تا کنون در حوزه زنان در ایران صورت گرفته، بر محور بزهکاری زنان و تحلیل جرم شناختی آن (ویژگیهای بزهکاری زنان، انواع آن و عوامل موثر در بروز آن) بوده است و بزه دیدگی زنان وعلل و عوامل موثر در تکوین آن کمتر پرداخته شده است. آن دسته از تحقیقات […]

:: بازدید از این مطلب : 0
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 31 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : manger
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :   چکیده یکی از موضوعات بحث انگیز که در دهه های اخیر نه تنها با پیشرفت های علم پزشکی ابعاد جدید تری در فرا روی ما گشوده شد، بلکه به لحاظ مباحث فقهی و اکثر نظم های حقوقی مورد توجه قرار گرفته تغییر جنسیت است […]

:: بازدید از این مطلب : 0
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 31 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : manger
  كليد واژه‌ها: مسئوليت مدني – مالك – متصرف – حقوق ايران – حقوق انگلستان – حقوق آمريكا.   فهرست مطالب عنوان                                    صفحه   مقدمه. 1 الف) بيان و مسأله تحقيق.. 1 ب) اهميت و ضرورت تحقيق.. 1 ج) سؤالات تحقيق.. 2 د) فرضيه‌هاي تحقيق.. 2 هـ) پيشينه تحقيق.. 3 و) روش تحقيق.. 3   […]

:: بازدید از این مطلب : 0
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 31 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : manger
تاریخچه عرف در تمدن عرب قبل از اسلام…………………………………………..6 مفهوم شناسی عرف…………………………………………………………………….7 منشأ، اركان و عناصر عرف………………………………………………………….8 بررسی تطبیقی مفهوم عرف باسایر مفاهیم مرتبط  ومشابه…………………………10 مبحث دوم : اقسام وگونه های عرف ……………………………………………….14 عرف لفظى……………………………………………………………………………15 عرف عملى……………………………………………………………………………15 عرف مذهبى…………………………………………………………………………..16 گونه‏هاى عرف خاص………………………………………………………………..16 عرف علما یا عرف قضایى………………………………………………………….17 عرف شارع…………………………………………………………………………..17 عرف مسلم، عرف قراردادى………………………………………………………..17 عرف مطرد، عرف […]

:: بازدید از این مطلب : 0
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 31 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : manger
فهرست مطالب عنوان                                                                                                صفحه فصل اول : کليات تحقيق………………………………………………………………………………………………………….. 1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 1-2- بيان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 1-3- ضرورت انجام تحقيق………………………………………………………………………………………………………………… 1-4- اهداف تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………… 1-5- اهداف عملي انجام تحقيق………………………………………………………………………………………………………….. 1-6- اهداف کاربردي……………………………………………………………………………………………………………………….. 1-7- فرضيه هاي تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………….. 1-8- سوابق مربوط به موضوع……………………………………………………………………………………………………………. 1-9- تعريف مفاهيم و واژگان……………………………………………………………………………………………………………. 1-10- روش تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………………. 1-11- روش گردآوري […]

:: بازدید از این مطلب : 0
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 31 تير 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد